اولین دوره رقابت های گفتاری و شنیداری در سطح کودکان و نوجوانان در تاریخ دوم اسفند ماه سال 98 برگزار گردید. نفرات برتر اولین دوره مسابقات به شرح زیر است:

نفرات اول در سطح کودکان

  • شنیتا قربانی
  • رایان رئیسی

نفرات دوم در سطح کودکان

  • مبین غفاری مهر
  • علی قلی پور

Leave a Reply