• مدت زمان 10 هفته
 • سخنرانی 0
 • سطح مهارت مبتدی
 • آزمون ها 0
 • درصد پیشرفت 80
 • گواهینامه بلی
 • User Avatar

  رامین

 • دسته:

  زبان آلمانی

2,000 تومان
 • 2 دانشجو
 • english

دوره های آموزشی آنلاین

دوره های آموزشی آنلاین

دوره های آموزشی آنلاین