آموزشگاه زبان دکتر هراثی برگزارکننده دوره های زبان برای تکمیل کادر مدرسین خود از واجدین شرایط زیر اعلام به همکاری می نماید. واجدین شرایط می توانند با مراجعه به وب سایت و یا حضور در آموزشگاه از نحوه همکاری مطلع شوند.

  1. داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس
  2. داشتن مدرک مرتبط

 

 

Leave a Reply