blank

آموزشگاه زبان دکتر هراثی برگزارکننده دوره های زبان برای تکمیل کادر مدرسین خود از واجدین شرایط زیر اعلام به همکاری می نماید. واجدین شرایط می توانند با مراجعه به وب سایت و یا حضور در آموزشگاه از نحوه همکاری مطلع شوند.

  1. داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس
  2. داشتن مدرک مرتبط

 

 

Leave a Reply