تفاوت بین آیلتس و تافل

هردوی این آزمون هاچهار مهارت Writing, Listening, Reading و Speaking  را مورد سنجش قرار می دهند.

نمره کل آیلتس از 9 و هر مهارت از 9 بررسی می شود، در حالیکه نمره کل تافل از 120 و هر مهارت از 30 محسوب می شود.

آزمون آیلتس به صورت paper-based  و به دو صورت آکادمیک و جنرال برگزار می شود.

آزمون تافل به صورت computer-based برگزار می شود.

Listening :

listening آزمون آیلتس 4 بخش و 40 سوال دارد.

listening آزمون تافل بین 28 الی 40 سوال را در برمیگیرد.

Reading:

سوالات Reading در آزمون آیلتس از سه متن آزمونی تشکیل شده است و 40 سوال را در بر میگیرد.

سوالات Reading در آزمون تافل همانند آیلتس از 3 متن تشکیل شده و حدود 30 الی 40 سوال را در بر میگیرد.

Writing:

writing آیلتس شامل 2 بخش می باشد.  Task 1 , Task 2

writing تافل شامل دو بخش می باشد. Integrated , Independent

Task 1 در آزمون آیلتس شامل گزارشی از یک نمودار یا یک نقشه است در حالیکه در قسمت Integrated تافل داوطلب گزارشی از آنچه که در متن ارائه شده و در فایل صوتی پخش شده است را تایپ می کند.

Task 2 آزمون آیلتس و بخش Independent تافل تقریبا همانند یکدیگرند و مقاله نویسی هستند.

Speaking:

speaking در آزمون آیلتس شامل 3 بخش می باشد. بخش اول شامل معرفی داوطلب و علایق شخصی اوست. در بخش دوم موضوعی به صورت مکتوب به داوطلب داده می شود تا بعد از یک دقیقه آماده شدن 2 دقیقه راجع به موضوع صحبت کند. در بخش آخر سوالاتی کلی هم راستا با موضوع بخش دوم از داوطلب پرسیده می شود.

speaking تافل شامل 4 بخش است. در بخش اول سوالاتی کلی در صفحه ظاهر می شود و داوطلب پس از 15 ثانیه، 45 ثانیه برای پاسخ دادن زمان خواهد داشت. در سوال دوم و سوم ابتدا سوالی در صفحه به نمایش گذاشته می شود و پس از شنیدن فایل صوتی، داوطلب در طول یک دقیقه به سوال پاسخ می دهد. در سوال آخر بعد از شنیدن فایل صوتی به سوال مربوطه پاسخ میدهد.

نکته مهم *

انتخاب این که کدام آزمون برای شما مناسب تر است صرفا به کشور مقصد و دانشگاه مورد نظر برای تحصیل بستگی دارد.

هر دوی این آزمون ها به مدت 2 سال دارای اعتبار هستند.