برگزاری ماک آیلتس با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

محل برگزاری : هتل پارس

مهلت ثبت نام : 25 مهر

هزینه : 200,000 تومان