تیم پشتیبانی موسسه زبان های خارجی دکتر هراثی، در صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با راه اندازی و نصب اپلیکیشن های مورد نیاز برای کلاس های آنلاین و یا سایر مشکلات احتمالی، تا رفع کامل مشکلات پیش آمده فراگیران را پشتیبانی می کند.