1. چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاسهای اموزشگاه علمی ازاد منصرف گردد. اموزشگاه باید پس از کسر20%(بیست درصد) شهریه ماخوذه مابقی ان را به داوطلب مسترد نماید
  2. کلاس­های تعیین شده فقط در ساعت مندرج در برنامه برگزار می­گردد و قابل تغییر نیست.لذا هنگام ثبت­نام به روز و ساعات کلاس دقت فرمایید.
  3. به استناد مصوبه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه­ها شهریه پرداختی جهت ثبت­نام قابل استرداد نیست و در صورت اعلام انصراف فراگیر پس از شروع کلاس، هیچ وجهی مستردد نمی­گردد.
  4. بدون پرداخت شهریه به هیچ عنوان امکان حضور در کلاس مقدور نمی­باشد.
  5. غیبت بیش از یک ششم تعداد جلسات هر دوره، منجر به عدم دریافت گواهی پایان دوره گردیده و آموزشگاه هیچ مسئولیتی در قبال اثربخشی دوره نخواهد داشت.
  6. چنانچه فراگیر در امتحانات کتبی طول دوره، نمره کمتر از 70 دریافت کند باتوجه به نیاز وی و بای ادامه دادن کلاس موظف به حضور در کلاس جبرانی و پرداخت هزینه اضافی می­باشد.